(Tiếng Việt) ViTPR Tuyển Dụng

Viet Information Technology Project

Tp Huế

5.000.000 7.000.000

Liên hệ ngay
(Tiếng Việt) Nhân viên chăm sóc khách hàng

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Thừa Thiên Huế

5.000.000 - 7.000.000 đ/tháng

Liên hệ ngay
Logo
(Tiếng Việt) Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng

Logo
(Tiếng Việt) IT

IT

Logo
it

IT

Logo
(Tiếng Việt) QC

QC

Logo
(Tiếng Việt) BA

BA

Logo
de

DS

Logo
(Tiếng Việt) QA

QA

Logo
IT

VITPR

Logo
(Tiếng Việt) Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng

Logo
(Tiếng Việt) Nhân viên chăm sóc khách hàng

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Logo
(Tiếng Việt) Nhân viên chăm sóc khách hàng

AS

1 2 3