ViTPR Tuyển Dụng

Viet Information Technology Project

Tp Huế

5.000.000 7.000.000

Liên hệ ngay
ViTPR truy tìm ông trùm lập trình, chúa tể Code, tổng tư lệnh Develop

Viet Information Technology Project

Tp Huế

5.000.000 - 7.000.000

Liên hệ ngay
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Thừa Thiên Huế

5.000.000 - 7.000.000 đ/tháng

Liên hệ ngay
Logo
Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng

Logo
IT

IT

Logo
IT

IT

Logo
QC

QC

Logo
BA

BA

Logo
desgin

DS

Logo
QA

QA

Logo
IT

VITPR

Logo
Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng

Logo
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Logo
Nhân viên chăm sóc khách hàng

AS

1 2 3